• +420 596 614 750

Novinky

17. 7. 2018 – DOTACE OP PIK 2014- 2020 PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

Jedná se o podporu výzkumu, vývoje a inovací, ekologických řešení v podnicích, internacionalizaci podnikání a ICT sektor. Klíčovou skupinou příjemců jsou především malé a střední podniky, u velkých podniků je podpora omezena. Podporované aktivity shrnují 4 věcně zaměřené prioritní osy.

Zaměřujeme se na Osu 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“. Nově otevřena Výzva II a IV k Úsporám energie.

16.7.2018 - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - DOTACE PRO RODINNÉ DOMY

Nová zelená úsporám NZÚ je oblíbený dotační program zaměřený na úspory v oblasti energií a na rozšíření energie z obnovitelných zdrojů v rodinných domech. Právě probíhající kontinuální výzva umožňuje žádat a čerpat dotace průběžně až do konce roku 2021. Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme a pomůžeme se zajištěním dotací.

28.5.2018 - VYLEPŠENÍ WEBU ENERGY

Průběžně vylepšujeme celý web a připravujeme pro vás podrobnější informace se zaměřením na energeticky úsporná opatření