• +420 596 614 750

Novinky

DOTACE OP PIK 2014- 2020 PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

17.07.2018

Jedná se o podporu výzkumu, vývoje a inovací, ekologických řešení v podnicích, internacionalizaci podnikání a ICT sektor. Klíčovou skupinou příjemců jsou především malé a střední podniky, u velkých podniků je podpora omezena. Podporované aktivity shrnují 4 věcně zaměřené prioritní osy.

Zaměřujeme se na Osu 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“. Nově otevřena Výzva II a IV k Úsporám energie. Více informací zde.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - DOTACE PRO RODINNÉ DOMY

16.07.2018

Nová zelená úsporám NZÚ je oblíbený dotační program zaměřený na úspory v oblasti energií a na rozšíření energie z obnovitelných zdrojů v rodinných domech. Právě probíhající kontinuální výzva umožňuje žádat a čerpat dotace průběžně až do konce roku 2021. Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme a pomůžeme se zajištěním dotací. Více informací zde.

VYLEPŠENÍ WEBU ENERGY

28.05.2018

Průběžně vylepšujeme celý web a připravujeme pro vás podrobnější informace se zaměřením na energeticky úsporná opatření