Energy

logo_energy
+420 596 614 750
info@xenium.cz

Energetické úspory firem

Rádi bychom Vám přiblížili, jak zvýšit energetickou efektivitu ve Vašich firmách, a rádi bychom se i nadále podíleli na energeticky úspěšných projektech. Níže zkusíme přiblížit alespoň základní informace.

Největší ekonomický potenciál energetických úspor leží podle studií v odvětví výroby a zpracování železa a oceli, dále pak v chemickém a petrochemickém průmyslu. V celkovém přístupu k energetickým úsporám bychom neměli opomíjet sektor domácností a průmyslu, kde je pro použití energeticky úsporných opatření velký prostor.

První věc, kterou by měl český průmysl v oblasti zvyšování energetické účinnosti udělat, je začít vůbec o úsporách přemýšlet. Většinou je to o tom, že majitelé firem se zcela logicky soustředí na své podnikání a podnikovou energetiku odsouvají na druhou kolej. Obvyklým problémem u větších areálů jsou zastaralé a vysoce ztrátové rozvody tepla. Technologický pokrok jde také velice rychle kupředu u osvětlení, výměnou zastaralých zářivek a instalací „smart technologií“ lze šetřit 50 – 90 % nákladů.

Přitom různé cesty vedoucí k vylepšování energetické účinnosti podniků jsou základem moderní ekonomiky. Symbolem proměny jsou inovace, které se stávají běžnou součástí výrobních procesů nebo provozu budov.

Přestože se energetické úspory týkají i domácností a běžných uživatelů, dále se zaměříme především na energetické úspory firem, se kterými máme již několikaleté zkušenosti.

Proč by se měly firmy zajímat o energetické úspory?

Z vlastních zkušeností víme, že hledání energetických úspor má smysl po všech stránkách. Jde o finanční úspory, konkurenční výhodu, zhodnocení provozu i firmy. A je to také o celkovém vnímání podnikání. Šetrný provoz výrazně zvyšuje kvalitu místního životního prostředí i bezpečnost práce a celkově tak přispívá k budování značky moderního, ekologicky šetrného podniku 21. století. Například jen díky dosavadním podpořeným projektům došlo k významnému snížení škodlivých emisí v ovzduší.

 • Finanční úspory
 • Zvýšení konkurenceschopnosti
 • Zhodnocení firmy
 • Ekologický přínos
 • Zvýšení bezpečnosti práce na pracovišti

Šest základních impulsů pro snížení účtů za energii

Úspor lze dosáhnout modernizací provozu, obměnou výrobního zařízení či prostými organizačními opatřeními, využití odpadní energie ve výrobních procesech, zateplením objektů, revitalizací systémů osvětlení nebo instalací obnovitelných zdrojů energie.

 • Rekonstrukce osvětlení
 • Investice do výrobních zařízení a spotřebičů
 • Lepší využití odpadního tepla
 • Zateplení objektů
 • Instalace vlastních obnovitelných zdrojů energie
 • Pořízení kogenerační jednotky

NAŠE SPOLEČNOST MÁ DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI PŘEDEVŠÍM S LED OSVĚTLENÍM, S OBNOVITELNÝMI ZDROJI ENERGIE A SE ZAJIŠŤOVÁNÍM DOTAČNÍCH TITULŮ.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi poradíme i Vám!

Na co se zaměřit/ Jak postupovat

Kvalitní a nezávislé energetické poradenství je prvním krokem k získání požadovaných energetických a finančních úspor ve vaší firmě či podniku. Na začátku je vždy důležité identifikovat a posoudit vhodná opatření pro konkrétní provoz s využitím základních informací o spotřebě a nákladech na energie a spolupráce s energetickým specialistou, který předloží návrhy úsporných opatření s vyčíslením úspor a předpokládanou výši investice, včetně návratnosti. V praxi jde o zjednodušený energetický audit.

Co je důležité zohlednit. Na co se zaměřit, když zvažujeme úspory energií:

 • Průběžně sledovat spotřebu energií v provozu a ceny
 • Volba dodavatele paliv a energií
 • Energetická studie
 • Energetický audit
 • Využití metody EPC

Dotační programy

Společnosti mohou využít dotační tituly, které urychlí návratnost nutné investice. Jedná se především o program Úspory energie, který spadá pod Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Oprávněným žadatelem je zde malý, střední i velký podnik a podpora může dosáhnout až 50 % ze způsobilých výdajů. Více informací zde.

Je nutné energeticky úsporná opatření realizovat s dotací? Vždy záleží na konkrétním případu. Faktem ale zůstává, že většina náročnějších energeticky úsporných projektů probíhá s dotací.

error: Content is protected !!